Chính sách bảo mật cookie

Chính sách cookie

  1. Cookie là đoạn văn bản ngắn lưu trên máy của khách để giúp khách có trải nghiệm website tốt hơn.
  2. Theo chính sách thông  thường thì chúng tôi có thể lưu cookie trên thiết bị của bạn để giúp bạn có trải nghiệm web tốt. Trong các trường hợp sử dụng cookie thì chúng tôi cần bạn cho phép.
  3. Website này sử dụng một số loại cookie và có thể có cookie của một bên thứ 3.