Onboarding KOS

Nhân viên 5(5 Đánh giá) 13 Số học viên ghi danh
Ngày cập nhật cuối Wed, 31-Jan-2024
+ Xem thêm
Mô tả

Khung chương trình của khóa học
3 Bài học 00:00:00 Giờ
Bài học
2 Bài học 00:00:00 Giờ
 • Onboard New KOS
 • tài liệu học
 • Bài kiểm tra Onboard New KOS 00:00:00
Phản hồi của học viên
5
Điểm đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Các nhận xét
 • Thu, 25-Jan-2024
  Nguyễn Kiến Phúc
  Đơn giản, xúc tích, dễ hiểu
 • Thu, 25-Jan-2024
  Liêu Thị Vân Anh
 • Mon, 11-Mar-2024
  Huỳnh Thị Thanh Thúy
 • Mon, 25-Mar-2024
  Nguyễn Thị Anh Tài
 • Fri, 19-Apr-2024
  Nguyễn Thanh Phương Mai

Kèm theo:
 • 3 Bài học
 • Trên điện thoại và máy tính